Zarządzanie bezpieczeństwem żywności a FSSC 22000

Bezpieczeństwo produktów spożywczych to bez wątpienia kwestia, na której zależy każdemu konsumentowi i producentowi – wysoka jakość i gwarantowane bezpieczeństwo tego, co jemy jest przecież podstawą zdrowego i długiego życia. Rządy państw i wszelkie organizacje zdrowia na świecie dążą do tego, by żywność nigdy nie stwarzała niebezpieczeństwa dla życia człowieka, wprowadzając dla producentów wymogi i standardy pozwalające uniknąć niebezpiecznych sytuacji. Ci, którzy chcą posunąć się w swoich staraniach o krok dalej mogą postawić jednak na jeszcze wyższy stopień standardów bezpieczeństwa żywności – normę FSSC 22000.

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności w oparciu o światowe standardy

FSSC 22000 to bardzo rozbudowany, kompleksowo ujęty zbiór wymagań i polecanych procedur dotyczących zarządzania bezpieczeństwem żywności, zbudowany na podstawie ogólnej normy ISO 22000, ale też poszerzający jej zagadnienia o wymagania wstępne z norm ISO 22002, 22003 i wymogów HACCP stworzonych przez sieci handlowe. Dzięki tak obszernemu zakresowi działań w normie FSSC 22000 udało się połączyć aspekty istotne z punktu widzenia każdego ogniwa łańcucha dostaw i wprowadzić standardy przeznaczone zarówno dla producentów żywności, jak i producentów opakowań do przeznaczenia spożywczego.

Twórcy systemu certyfikacji bezpieczeństwa żywności wiedzieli, że nowo stworzona norma musi obejmować swoim zasięgiem bardzo szerokie spektrum działań podejmowanych w obrębie produkcji żywności i opakowań do niej. Dziś założenia normy skonstruowane są tak, by wprowadzać usystematyzowane schematy działań zarówno w produkcji żywności szybko psującej się, jak i tej z długim terminem przydatności. Dodatkowo norma może być stosowana przez producentów przypraw, mąki, aromatów, dodatków żywnościowych, czy ulepszaczy stosowanych w branży spożywczej. Co jednak najważniejsze, jej założenia są uznawane za słuszne przez producentów na całym świecie, czyniąc standard FSSC 22000 jedną z najważniejszych podstaw do zaistnienia na rynku międzynarodowym.

Standard FSSC 22000 – podstawowe wymagania i założenia

Założenia ujęte w normie skupiającej się na zarządzaniu bezpieczeństwem żywności na każdym etapie jej produkcji są dość skomplikowane, ale kompleksowość ta jest wynikiem niezwykle rozległego spektrum działań podejmowanych w zakładach produkcji spożywczej oraz produkcji opakowań do zastosowania z żywnością. Proces wdrażania standardu do organizacji i uzyskanie poziomu, na którym wszystkie procesy prosperują zgodnie z założonymi wytycznymi nie powinien być nienaturalnie przyspieszany – im więcej czasu zostanie poświęcone na doskonalenie procesów i podnoszenie ich jakości i bezpieczeństwa do poziomu przewidzianego w normie FSSC 22000, tym lepiej z punktu widzenia samej normy. Nie trudno bowiem zauważyć, że bazując na wielu normach z rodziny ISO, FSSC 22000 opiera się na idei ciągłego doskonalenia i zapobiegania ryzyku.

Wśród najważniejszych elementów ujętych w FSSC 22000 znajdują się kwestie identyfikacji zagrożeń na terenie zakładu oraz zagrożeń zewnętrznych, mogących mieć wpływ na ostateczne bezpieczeństwo produktu. Ryzyka te należy eliminować i zapobiegać im poprzez dopracowywanie działań pod kątem bezpieczeństwa, niwelowanie zachowań ryzykownych i tworzenie optymalnej strategii radzenia sobie w razie incydentu.

Certyfikacja FSSC 22000 – kto powinien na nią postawić?

Uzyskanie certyfikatu FSSC 22000 jest wskazane dla całego łańcucha dostaw w branży spożywczej, choć w nacisk samej normy jest kładziony przede wszystkim na producentów żywności i opakowań do niej. Można więc przyjąć, że certyfikacja FSSC 22000 jest przeznaczona zarówno dla producentów żywności i surowców stosowanych w obrębie branży spożywczej, dostawców żywności, oraz producentów opakowań z tworzyw sztucznych, kartonu, papieru, metalu i szkła mających bezpośredni kontakt z żywnością.

Prawo branży spożywczej jest dziś niezwykle restrykcyjne, dlatego też wiele przedsiębiorstw przyjmowało dotąd kwestię certyfikacji jako zbędny krok utrudniający funkcjonowanie firmy. W rzeczywistości jednak stosowanie się do FSSC 22000 to jedno z najlepszych posunięć biznesowych gwarantujących nie tylko lepszą pozycję rynkową, ale przede wszystkim łatwość w wywiązywaniu się ze wszystkich prawnych obowiązków producenta i działanie ponad ich założenia. Ostatecznie wdrożenie standardu FSSC 22000 polepsza systemy operacyjne całego przedsiębiorstwa, przynosząc wewnętrzny spokój i organizację, jaką trudno osiągnąć celując ślepo w nieskonkretyzowane założenia.

Dla Handlu © 2017