Zarządzanie ludźmi – jak do tego podejść?

Zarządzanie ludźmi to dość skomplikowany proces. Potrzebne są odpowiednie cechy charakteru i właściwa postawa, by móc stanąć na wyższym stanowisku, które upoważnia nas do zarządzania całym zespołem.
W każdej firmie role pracowników podzielone są tak, że każda grupa posiada swojego przełożonego lub kierownika. Zarządzanie ludźmi nie jest jednak dla każdego. Wysokie kwalifikacje, doskonale wyćwiczone umiejętności oraz ogromna wiedza nie wystarczą, by  odpowiedni sposób sprawować w pewnym sensie władzę nad powierzonym nam zespołem. Osoba, która ma pełnić rolę kierownika lub przełożonego, musi posiadać niektóre cechy charakteru, dzięki którym zarządzanie ludźmi przyjdzie z łatwością. Pracownik pełniący rolę przywódcy, powinien odznaczać się:

  • Pewnością siebie,
  • Powinien pełnić rolę autorytetu,
  • Chęcią do pracy i podnoszenia kwalifikacji,
  • Zainteresowaniem firmą, jej planami oraz pracownikami,
  • Szybkim nabywaniem umiejętności,
  • Odpowiednim przekazywaniem wiedzy.

 

Jak stworzyć zgrany zespół?

Tworzenie zgranego zespołu w naszej firmie z pewnością nie jest łatwym zadaniem. Jednak, jeśli powierzymy go osobie posiadającej wymienione cechy, możemy liczyć na oczekiwany efekt. Pracownicy, pełniący zadania tzw. team leadera, obserwują postępy w wykonywanych zadaniach. Dodatkowo, zwracają oni uwagę na ewentualne częste błędy lub niewystarczającą wiedzę, którą trzeba nadrobić.
Istotny jest wybór pracowników do danego zespołu. Zarządzanie ludźmi jest o wiele prostsze, gdy w danym zespole znajdują się osoby, z którymi łatwo nawiązać współpracę i nić porozumienia. Gdy mamy do czynienia z osobami, które posiadają  odpowiednie doświadczenie oraz umiejętności, wystarczy znalezienie z nimi wspólnego języka. Jednak, warto zwrócić uwagę na to, że w danym zespole znajdują się najczęściej osoby z podobnymi zainteresowaniami – świadczy o tym jedno miejsce zatrudnienia.

zarządzanie ludźmi

Jakie czynniki maja wpływ na skuteczne zarządzanie ludźmi

Zarządzanie ludźmi jest wyzwaniem, jednak duży wpływ ma liczba osób w danym zespole. Inaczej bowiem zarządza się biurem, które liczy 8 osób, a inaczej pracownikami na zmianie np. w sklepie, których liczba przekracza 20. Duże znaczenie ma również specyfika pracy i to, jak bardzo jest ona stresująca. Warto bowiem pamiętać, że z każdym zespołem pracuje się inaczej w zależności od trybu pracy. Stworzenie zgranego zespołu, lubiącego ze sobą współpracować, jest jednak zadaniem do wykonania. Liczy się charyzma team leadera, jego chęci do pracy oraz umiejętności interpersonalne. W dzisiejszych czasach prowadzonych jest wiele szkoleń lub spotkań organizacyjnych, których celem jest zbliżenie się do siebie członków zespołu. O wiele lepiej pracuje się z ludźmi, które są dla siebie życzliwe, a jakiekolwiek błędy popełnione w pracy nie wpływają na wzajemne relacje. Duża jest liczba firm, których szefowie przywiązują wagę do wzajemnych stosunków swoich pracowników. Tak naprawdę, to w gestii szefa jest zadbanie o odpowiedni skład zespołu w celu uzyskania większego zysku.

Dla Handlu © 2017